Vyjádření AppUmbrella

Vážení sledující, milí členové,
s ohledem na množící se dotazy na naše oficiální vyjádření k aktivitám portálu Online-investice jsme již nemohli déle mlčet. 
Před časem nám tým z tohoto portálu nabídl spolupráci, o kterou jsme opravdu nestáli. A jejich aktuální aktivity jsou výsledkem našeho odmítnutí. 
Nestáli jsme o jejich konkrétně nabízenou formu spolupráce, kdy nám za nemalou částku nabízeli kladnou recenzi na svých stránkách a další propagaci. 
S těmito praktikami jsme se již setkali i v jiných zemích. Jedná se o novodobý druh “podnikání”, kdy různí samozvaní odborníci a pisálci mohou psát jakákoliv tvrzení takřka bez jakékoliv odpovědnosti. A činí tak, jestliže nepřistoupíte na jejich nabídku spolupráce. Síla internetu a online prostředí toto v dnešní době umožňuje. 
Ze začátku veřejně psali, že je náš projekt v pořádku, ale pro ně nezajímavý. Ale od chvíle, kdy jsme je odmítli se jejich rétorika nápadně změnila.
Jsme si vědomi, že i do budoucna se budeme potkávat s podobnými pokusy, protože vidina lehkého výdělku je obrovská.
Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří se nenechali těmito nesmyslnými teoriemi ovlivnit a podporují nás.
Veškeré jejich teorie na naší adresu samozřejmě zásadně odmítáme. 
Každá nová vize přináší vedle pozitivní vlny i vlnu skeptiků a závistivců. My se takových lidí nebojíme a jdeme dál.

Vaše App.Umbrella

MAJITEL WEBOVÉ STRÁNKY.
Zdislav Volf SUPERAGENT komunity App.Umbrella  
Kontakt: info@appucoin.cz  

FB – https://www.facebook.com/zdislav.volf

Sídlo a základní informace o firmě 

APP. UMBRELLA, a.s. 

 Antala Staška 1859/34  140 00   Praha  Czech Republic  
 Reg. Number B 22093 registered at City Court Praha  
 Base capital: 2 mil. Kc  ICO: 01855867  
 Support E-mail: info@appumbrella.online 

 .